Ergonomi yani diğer adıyla iş bilimi, insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek

insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme

çalışmaları topluluğudur. Yunanca’da Ergo iş, nomos ise yasa anlamına gelmektedir.


İnsan, araç-gereç, çevre koşullarının etkileşimini inceleyen ve bu etkileşmeyle ortaya çıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalışan bir bilim dalıdır.


Yaşamın insana uygun hale getirilmesidir.Bu uygunluk sağlanırsa kişilerin üzerindeki stres kalkar, daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı yaparlar ve yanlışları daha az olur.


Çalışanların;yaptıkları iş, makine ve çalışma ortamı arasındaki ilişkiyi inceler.


Ergonominin Hedefleri


  1. Çalışan performansını arttırmak
  2. Çalışanların kabiliyetlerini yükseltir
  3. Çalışanların kısıtlamalarını minimize eder.
  4. Kas-iskelet sistemi hastalıkları / Kazaları önlemek
  5. İyi Ergonomi – İyi iş anlamına gelir.